Editkilpailu 2019

Kilpailun toimituksellisiin sarjoihin voivat osallistua kaikki Aikakausmedian jäsenten kustantamat ja jäsenyyskriteerit täyttävät aikakausmediat (yleisölle, ammatti- ja järjestöryhmille, asiakkaille) sekä niiden tekijät. Kilpailu koskee myös näiden freelancetoimittajia, -kuvaajia ja graafisia suunnittelijoita, jotka kilpailuun ilmoittaa ao. aikakausmedia.

Kilpailuun voi ilmoittaa vuoden 2019 aikana julkaistuja tai julkaistavia aikakausmedioita sekä niiden sisältöjä.

Kilpailuun ilmoittautuminen päättyi 7.1.2020.

 

Tervetuloa osallistumaan Aikakauslehtikilpailu Editiin!

Kilpailuun ilmoittautuminen päättyy tiistaina 7.1.2020 klo 16.00.  

Kirjaudu Editiin kilpailun tunnuksella.

Jos olet unohtanut tunnuksen, kysy Aikakausmediasta.

Editkilpailun sarjat 2019

Toimitukselliset sarjat 2019

 • - Vuoden yleisömedia
  - Vuoden ammatti- ja järjestömedia
  - Vuoden asiakasmedia

 • Vuoden juttu yleisömediassa
  - a) Feature-juttu
  - b) Lifestyle-juttu (visuaalisesti painottuva ruoka-, sisustus-, muoti-, kauneus- tms. juttu) 
 • - Vuoden juttu ammatti- ja järjestömediassa
  - Vuoden juttu asiakasmediassa

 • - Vuoden toimittaja aikakausmediassa
  - Vuoden lifestyle-toimittaja aikakausmediassa

 • - Vuoden brändilaajennus aikakausmediassa

 • Vuoden kuva aikakausmediassa
  - a) Henkilökuva
  - b) Lifestyle-kuva/sarja (ruoka-, muoti-, sisustus-, kauneus- tms. kuvat)  
  - c) Kuvareportaasi

 • - Vuoden aikakauslehtikansi, yleisöäänestys
  - Vuoden myyvin irtonumerokansi

Mainonnalliset sarjat 2019

 • - Vuoden aikakausmediamainostaja
 • - Vuoden aikakauslehtimainos
 • Sarjassa voidaan myöntää erityismaininta vuoden 2019 aikakausmediamainontaan liittyvästä toteutuksesta.

Säännöt 2019

Kilpailun järjestäjä

Aikakausmedian (Aikakauslehtien liitto ry.) Editkilpailu on tarkoitettu jäsenkustantajien ja -julkaisijoiden aikakausmedioille. Kilpailun toimituksellisissa sarjoissa palkitaan alan medioita ja tekijöitä sekä kannustetaan kehittämään entistä paremmin kohderyhmät huomioivaa sisältöä. Mainonnallisissa sarjoissa palkitaan aikakausmedioissa julkaistuja mainoksia sekä mainostajia, jotka ovat taidokkaasti hyödyntäneet aikakausmedioiden mediaympäristöjä

 Kilpailun toimituksellisiin sarjoihin voivat osallistua kaikki Aikakausmedian jäsenten kustantamat ja jäsenyyskriteerit täyttävät aikakausmediat (yleisölle, ammatti- ja järjestöryhmille, asiakkaille) sekä niiden tekijät. Kilpailu koskee myös näiden freelancetoimittajia, -kuvaajia ja graafisia suunnittelijoita, jotka kilpailuun ilmoittaa ao. aikakausmedia.

Kilpailuaika

Kilpailuun voi ilmoittaa vuoden 2019 aikana julkaistuja tai julkaistavia aikakausmedioita sekä niiden tekijöitä ja niihin tehtyjä sisältöjä.

Tuomaristot

Aikakausmedia nimittää sarjoihin asiantuntijatuomarit/ -tuomaristot. Tuomaristo voi jättää jakamatta palkinnon sarjassa, johon ei ole tullut riittävästi ehdotuksia.

Tulosten julkistaminen

Kilpailun tulokset julkistetaan Aikakausmedian Editgaalassa 19.3.2020. Sarjojen voittajat toimituksellisissa sarjoissa 1–12 saavat
1 000 euron palkinnon.

Ilmoittautuminen

Editkilpailussa palkittavaa voi ehdottaa kustantajan, julkaisijan tai toimituksen edustaja, tekijä tai tiimi, kollega tai tuomariston edustaja.

Osassa sarjoista kilpailuun voi ilmoittaa useamman kuin yhden ehdokkaan/työn.

Palkittavaksi ehdotettava työ voi olla julkaistu printissä, diginä tai molemmissa (poikkeuksena Vuoden kansi -sarjat sekä Vuoden aikakauslehtimainos -sarja).

Kilpailuun ilmoittajat vastaavat siitä, että Aikakausmedialla on oikeus käyttää kilpailuun lähetettyjä töitä omassa viestinnässään sekä mediakasvatuksessa.

Perusteltujen ehdotusten on oltava Aikakausmediassa viimeistään maanantaina 7.1.2020 klo 16.00.
Kilpailuun ilmoittaudutaan kilpailusivustolla www.editkilpailu.fi marraskuun alusta alkaen.

Tunnus kirjautumiseen ilmoitetaan jäsenistölle erikseen.
Huom. Ilmoittautumisen yhteydessä on vielä erikseen ohjeita kunkin sarjan osalta.

 

 

Kilpailusarjat ja arviointiperusteet 2019

VUODEN AIKAKAUSMEDIAT

1. Vuoden yleisömedia

Aikakausmedia, joka on ammattitaidolla ja laadukkaasti toteutettu kokonaisuus. Sisällössä ja ilmeessä on oivallisesti huomioitu kohderyhmän kiinnostuksen kohteet. Vuoden yleisömedia on brändi, joka on eri kanaviin tehtävien ja kuhunkin kanavaan parhaiten sopivien sisältöjen kokonaisuus. Sarjaan osallistuminen edellyttää, että aikakausmedialla on käytössään sekä painettu että digitaalinen kanava. Arvioinnissa huomioidaan innovatiivisuus sekä journalistiset ansiot. Ilmoittautumisen yhteydessä on vastattava yleisömedian brändiä, ulkoasua ja menestymistä koskeviin kysymyksiin

2. Vuoden ammatti- tai järjestömedia

Aikakausmedia, joka on ammattitaidolla ja laadukkaasti toteutettu kokonaisuus ja joka pystyy palvelemaan jäseniään asiantuntevuudellaan ja kiinnostavuudellaan. Se on jäsenyhteisönsä tärkeä viestintäkanava sekä heijastaa tekijöidensä ja lukijoidensa arvoja. Visuaalisuus viestii median sisältöä, jota on mahdollisuuksien mukaan jaettu eri kanavilla. Arvioinnissa huomioidaan innovatiivisuus sekä journalistiset ansiot. Ilmoittautumisen yhteydessä on vastattava median brändiä, ulkoasua ja menestymistä koskeviin kysymyksiin.

3. Vuoden asiakasmedia

Aikakausmedia, joka on ammattitaidolla ja laadukkaasti toteutettu kokonaisuus, ja joka on tuonut jotain uutta tähän lehtiryhmään. Media vahvistaa asiakastyytyväisyyttä ja pitää lukijan mukana alansa trendeissä sekä lisää yrityksen tunnettuutta. Vuoden asiakasmedia hyödyntää monipuolisesti monikanavaisuutta sisällön jakamisessa. Arvioinnissa huomioidaan innovatiivisuus sekä journalistiset ansiot. Ilmoittautumisen yhteydessä on vastattava median brändiä, ulkoasua ja menestymistä koskeviin kysymyksiin.

VUODEN JUTUT AIKAKAUSMEDIOISSA

Vuoden juttu on kokonaisuutena taidonnäyte ammattilaisten yhteistyöstä. Onnistunut juttu on eri tekijöiden suorituksia, synergiaa ja ongelmanratkaisukykyä parhaimmillaan ja enemmän kuin osiensa summa. Jutun tekemisessä on voinut olla mukana myös freelancereita. Lehti voi osallistua kahdella vuoden 2019 aikana julkaistulla jutulla.

Juttu yleisömediassa
4. Feature-juttu
5. Lifestyle-juttu (visuaalisesti painottuva ruoka-, sisustus-, muoti-, kauneus- tms. juttu) 

6. Juttu ammatti- ja järjestömediassa

7. Juttu asiakasmediassa

 

MAINONNALLISET SARJAT

16. Vuoden aikakausmediamainostaja

Aikakausmedian Mediamyyntiryhmä päättää vuoden 2019 aikakauslehtimainostajan palkitsemisperusteista sekä valitsee voittajan.

17. Vuoden aikakauslehtimainos

Asiantuntijatuomaristo valitsee vuoden aikakauslehtimainoksen, jonka luovassa ratkaisussa on parhaiten otettu huomioon aikakauslehden erikoispiirteet.

Kilpailussa ovat ehdokkaina kaikki Kuukauden aikkarimainos -kisan ehdokkaat sekä Aikakausmedia ADS:n kautta vuonna 2019 välitetyt mainokset.

 Erityisratkaisu aikakausmediamainonnassa

Mainonnallisessa sarjassa voidaan jakaa myös erityismaininta vuoden 2019 aikakausmediamainontaan liittyvästä toteutuksesta. Päätöksen tekee asiantuntijatuomaristo.

 

8. Vuoden toimittaja

Toimittaja kirjoittaa lukijoita koskettavista, tärkeistä, ajankohtaisista tai uusista aiheista. Palkituksi voi tulla myös toimittaja, jonka jutut ovat herättäneet paljon keskustelua. Toimittaja jäsentää sisällön perustellusti ja hyödyntää tarvittavia taustatietoja, eivätkä hänen luomansa sisällöt jätä lukijaa kylmäksi. Toimittaja tekee työtään toimivassa vuorovaikutuksessa kollegoiden sekä lukijoiden kanssa. Sisällöt toimivat kaikissa kanavissa.

Kilpailuehdotukseen on liitettävä toimittajan kaksi erilaista aikakausmediassa vuonna 2019 julkaistua tekstiä (pelkkä teksti). Sarjaan voi ilmoittaa samasta lehdestä kolme eri toimittajaa.

9. Vuoden lifestyle-toimittaja

Toimittaja luo lehteen vahvoja visuaalisia ja kohderyhmän huomioivia kokonaisuuksia, jotka ovat palvelujournalismia parhaimmillaan. Hän on oman alansa erikoisosaaja ja edelläkävijä, joka poimii trendeistä kohderyhmälle olennaiset ja rakentaa niistä upeita kokonaisuuksia. Toimittajan luomat ruoka-, muoti-, sisustus- tai kauneusjutut ovat tärkeä osa mediabrändin ydintä. Toimittaja tekee työtään toimivassa vuorovaikutuksessa kollegoiden sekä lukijoiden kanssa.

Kilpailuehdotukseen on liitettävä toimittajan kaksi erilaista aikakausmediassa vuonna 2019 julkaistua lifestyle-juttua (pdf).  Lehti voi ilmoittaa kilpailuun kolme eri lifestyle-toimittajaa.

10. Vuoden brändilaajennus

Sarjassa palkitaan aikakausmediaan liittyvä menestyksellinen toimituksellinen teko tai kampanja, joka on lukijoiden sitouttamista osana brändin laajennusta. Huomioon otetaan menestyksen lisäksi teon tai kampanjan innovatiivisuus ja rohkeus.

VUODEN KUVA AIKAKAUSMEDIASSA

Sarjassa arvioidaan kuvan kyky pysäyttää aikakauslehden lukija ja kertoa tarinaan vielä jotain lisää.
Lähetä kilpailuun originaalikuva/-kuvasarja, jota on käytetty aikakausmediassa vuoden 2019 aikana. Samasta lehdestä voi ilmoittaa kolme eri kuvaa/kuvareportaasia. Myös freelancereiden lehdelle ottamat kuvat voi ilmoittaa kilpailuun.  

11.  Henkilökuva
12.  Lifestyle-kuva/sarja (ruoka-, muoti-, sisustus-, kauneus- tms. kuvat)
13.  Kuvareportaasi

14. Vuoden aikakauslehtikansi, yleisöäänestys

Yleisöäänestys jäsenlehtien kansista Aikakausmedian nettisivulla. Jokainen jäsenlehti voi ilmoittaa kilpailuun lehdestään yhden parhaaksi katsomansa kannen vuodelta 2019. Yleisöäänestyksessä helmikuussa 2019 ovat mukana esituomariston valitsemat 20 kantta kilpailuun ilmoitetuista kansista.

15. Vuoden myyvin irtonumerokansi

Kilpailusarjaan voi ilmoittaa Lehtipisteen irtonumeromyynnissä olleen lehden kannen, jonka on vuonna 2019 ollut kaupallinen menestys. Voittajan valinnassa kiinnitetään huomiota myös kannen visuaalisuuteen sekä kohderyhmää puhuttelevaan otsikointiin.

Lehti saa lähettää saman kannen ehdokkaaksi myös yleisöäänestykseen

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------