Aikakauslehtikilpailu Edit 2018

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Aikakausmedian jäsenten kustantamat ja julkaisemat sekä jäsenyyskriteerit täyttävät lehdet ja niiden tekijät (yleisömediat, ammatti- ja järjestölehdet, asiakaslehdet). Kilpailu koskee myös näiden freelancetoimittajia, -kuvaajia ja graafisia suunnittelijoita.

Kilpailuun voi ilmoittaa vuoden 2018 aikana julkaistuja tai julkaistavia aikakausmedioita sekä niiden sisältöjä.

 

Tervetuloa osallistumaan Aikakauslehtikilpailu Editiin!

Kilpailuun ilmoittautuminen päättyy maanantaina 7.1.2019 klo 16.00.  

Kirjaudu Editiin kilpailun tunnuksella.

Jos olet unohtanut tunnuksen, kysy Aikakausmediasta.

Aikakauslehtikilpailu Editin sarjat 2018

Toimitukselliset sarjat

 • Vuoden yleisömedia
 • Vuoden ammatti- ja järjestölehti
 • Vuoden asiakaslehti
 • Vuoden paras ulkoasu
 • Vuoden digitaalinen teko aikakausmediassa
 • Vuoden juttu yleisölehdessä
  a) Feature-juttu
  b) Lifestyle-juttu
 • Vuoden juttu ammatti- ja järjestölehdessä
 • Vuoden juttu asiakaslehdessä
 • Vuoden aikakauslehtitoimittaja
 • Vuoden aikakauslehtikuva
  a) Henkilökuva
  b) Lifestyle-kuva/sarja
  c) Kuvareportaasi
 • Vuoden aikakauslehtikansi, yleisöäänestys
  Vuoden myyvin kansi, ammattilaisten valinta

Mainonnalliset sarjat

 • Vuoden aikakausmediamainostaja
 • Vuoden aikakauslehtimainos
 • Sarjassa voidaan myöntää erityismaininta vuoden 2018 aikakausmediamainontaan liittyvästä toteutuksesta.

Säännöt 2018

Kilpailun järjestäjä

Aikakauslehtikilpailu Edit on Aikakausmedian (Aikakauslehtien liitto ry.) kilpailu jäsenistölle. Kilpailun toimituksellisissa sarjoissa tarkoituksena on palkita alan tekijöitä ja kannustaa kehittämään entistä parempia julkaisuja painettuna ja/tai digitaalisena. Mainonnallisissa sarjoissa palkitaan aikakausmedioissa julkaistuja mainoksia ja mainostajia, jotka ovat hyödyntäneet aikakausmedioiden laadukkaita mediaympäristöjä.

Kuka voi osallistua?

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Aikakausmedian jäsenten kustantamat ja jäsenyyskriteerit täyttävät lehdet sekä niiden tekijät (yleisölehdet, ammatti- ja järjestölehdet, asiakaslehdet). Kilpailu koskee myös näiden freelancetoimittajia, -kuvaajia ja graafisia suunnittelijoita.

Kilpailuaika

Kilpailuun voi ilmoittaa vuoden 2018 aikana julkaistuja tai julkaistavia aikakausmedioita sekä niiden sisältöjä.

Tuomaristot

Aikakausmedia nimittää sarjoihin asiantuntijatuomaristot/ -tuomarit. Tuomaristo voi jättää jakamatta palkinnon sarjassa, johon ei ole tullut riittävästi ehdotuksia.

Tulosten julkistaminen

Aikakauslehtikilpailun tulokset julkistetaan Aikakausmedian Editgaalassa 4.4.2019. Sarjojen voittajat toimituksellisissa sarjoissa 1 – 13 saavat 1 000 euron palkinnon.

Ilmoittautuminen

Aikakauslehtikilpailu Editissä palkittavaa voi ehdottaa kustantajan tai lehden edustaja, tekijä tai tiimi itse, kollega tai tuomariston edustaja.

Osassa sarjoista kilpailuun voi ilmoittaa useamman kuin yhden ehdokkaan/työn.

Palkittavaksi ehdotettava työ voi olla julkaistu printissä, diginä tai molemmissa (poikkeuksena Vuoden kansi -sarja sekä Vuoden aikakauslehtimainos -sarja).

Kilpailuun ilmoittajat vastaavat siitä, että Aikakausmedialla on oikeus käyttää kilpailuun lähetettyjä töitä omassa viestinnässään sekä mediakasvatuksessa.

Perusteltujen ehdotusten kaikissa sarjoissa on oltava Aikakausmediassa viimeistään maanantaina 7.1.2019 klo 16.00.

Kilpailuun ilmoittaudutaan sivustolla www.editkilpailu.fi

 

Kilpailusarjat ja arviointiperusteet

Vuoden lehdet

1. Vuoden yleisömedia

Aikakausmedia, joka on ammattitaidolla ja laadukkaasti toteutettu kokonaisuus. Sisällössä ja ilmeessä on oivallisesti huomioitu kohderyhmän kiinnostuksen kohteet. Vuoden yleisömedia on brändi, joka on eri kanaviin tehtävien ja kuhunkin kanavaan parhaiten sopivien sisältöjen kokonaisuus. Sarjaan osallistuminen edellyttää, että aikakausmedialla on käytössään sekä painettu että digitaalinen kanava. Ilmoittautumisen yhteydessä on vastattava yleisömedian onnistumista koskeviin kysymyksiin.

2. Vuoden ammatti- ja järjestölehti

Aikakauslehti, joka on ammattitaidolla ja laadukkaasti toteutettu kokonaisuus, joka pystyy palvelemaan jäseniään asiantuntevuudellaan ja kiinnostavuudellaan. Lehti on myös jäsenyhteisönsä tärkeä viestintäkanava sekä heijastaa tekijöidensä ja lukijoidensa arvoja. Visuaalisuus viestii lehden sisältöä, jota on mahdollisuuksien mukaan jaettu eri kanavilla. Ilmoittautumisen yhteydessä on vastattava lehden onnistumista koskeviin kysymyksiin.

 

3.  Vuoden asiakaslehti

Aikakauslehti, joka on ammattitaidolla ja laadukkaasti toteutettu kokonaisuus, joka on tuonut jotain uutta tähän lehtiryhmään. Lehti vahvistaa asiakastyytyväisyyttä ja pitää lukijan mukana alansa trendeissä sekä lisää yritysmielikuvan tunnettuutta. Aikakausmediana lehti puhuttelee lukijoitaan myös ulkoasulla. Vuoden asiakaslehti hyödyntää monipuolisesti monikanavaisuutta sisällön jakamisessa. Ilmoittautumisen yhteydessä on vastattava lehden onnistumista koskeviin kysymyksiin.

 

4. Vuoden digitaalinen teko aikakausmediassa

Sarjassa palkitaan aikakausmediaan liittyvä digitaalinen teko, joka voi liittyä esimerkiksi lukijoiden sitouttamiseen osana kokonaisuutta: juttua, tapahtumaa, brändin laajentamista tai vastaavaa. Huomioon otetaan teon aloitteellisuus, kekseliäisyys sekä uskallus.

Vuoden jutut

Vuoden juttu on kokonaisuutena taidonnäyte ammattilaisten yhteistyöstä. Onnistunut juttu on eri tekijöiden suorituksia, synergiaa ja ongelmanratkaisukykyä parhaimmillaan ja enemmän kuin osiensa summa. Jutun tekemisessä on voinut olla mukana myös freelancereita. Samasta lehdestä kilpailuun voi lähettää kaksi juttua.

Juttu yleisölehdessä
5. Feature-juttu
6. Lifestyle-juttu

7. Juttu ammatti- ja järjestölehdessä

8. Juttu asiakaslehdessä

 

 

9. Vuoden ulkoasu

Aikakauslehti, joka luo visuaalista journalismia. Julkaisun ulkoasu vahvistaa mielikuvaa julkaisun sisällöstä. Sen sommittelu, typografia ja kuvankäyttö on vahvaa ja oivaltavaa. Sarjassa palkitaan aikakausmedia, joka on painetulta ulkoasultaan erinomainen taidonnäyte.

10. Vuoden toimittaja

Vuoden toimittaja pystyy journalistisilla taidoillaan kirjoittamaan lukijoita koskettavista, tärkeistä, ajankohtaisista tai uusista aiheista. Toimittaja jäsentää sisällön perustellusti ja hyödyntää tarvittavia taustatietoja. Tekstit eivät jätä lukijaa kylmäksi. Toimittaja tekee työtään toimivassa vuorovaikutuksessa kollegoiden sekä lehden lukijoiden kanssa. Tekstit toimivat kaikissa kanavissa.
Kilpailuehdotukseen on liitettävä toimittajan kaksi erilaista aikakausmediassa vuonna 2018 julkaistua tekstiä. Sarjaan voi ilmoittaa samasta lehdestä kolmen eri toimittajan kaksi erilaista tekstiä.

Vuoden aikakauslehtikuva

Sarjassa arvioidaan kuvan kyky pysäyttää aikakauslehden lukija ja kertoa tarinaan vielä jotain lisää.
Lähetä kilpailuun originaalikuva/-kuvasarja, jota on käytetty aikakausmediassa vuoden 2018 aikana. Samasta lehdestä voi ilmoittaa kolme eri kuvaa/kuvareportaasia. Myös freelancereiden lehdelle ottamat kuvat voi ilmoittaa kilpailuun.  

11.    Henkilökuva
12.    Lifestyle-kuva/sarja
13.    Kuvareportaasi

14. Vuoden aikakauslehtikansi, yleisöäänestys

Yleisöäänestys jäsenlehtien kansista Aikakausmedian nettisivulla. Jokainen jäsenlehti voi ilmoittaa kilpailuun lehdestään yhden parhaaksi katsomansa kannen vuodelta 2018. Yleisöäänestyksessä helmikuussa 2019 ovat mukana esituomariston valitsemat 20 kantta kilpailuun ilmoitetuista kansista.

15. Vuoden myyvin kansi, ammattilaisten valinta

Tuomaristo valitse kilpailun tähän sarjaan ilmoitetuista aikakauslehtikansista Vuoden myyvimmän kannen. Kannen voi ilmoittaa myös yleisöäänestykseen.

16. Vuoden aikakausmediamainostaja

Aikakausmedian Mediamyyntiryhmä päättää vuoden 2018 aikakauslehtimainostajan palkitsemisperusteista sekä valitsee voittajan.

17. Vuoden aikakauslehtimainos

Asiantuntijatuomaristo valitsee vuoden aikakauslehtimainoksen, jonka luovassa ratkaisussa on parhaiten otettu huomioon aikakauslehden erikoispiirteet.

Kilpailussa ovat ehdokkaina kaikki Kuukauden aikkarimainos -kisan ehdokkaat sekä Aikakausmedia ADS:n kautta vuonna 2018 välitetyt mainokset.

 Erityisratkaisu aikakausmediamainonnassa

Mainonnallisessa sarjassa voidaan jakaa myös erityismaininta vuoden 2018 aikakausmediamainontaan liittyvästä toteutuksesta. Päätöksen tekee asiantuntijatuomaristo.