Aikakauslehtikilpailu Edit 2016

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Aikakausmedian jäsenten kustantamat ja jäsenyyskriteerit täyttävät lehdet sekä niiden tekijät (yleisölehdet, ammatti- ja järjestölehdet, asiakaslehdet). Kilpailu koskee myös näiden freelancetoimittajia, -kuvaajia ja graafisia suunnittelijoita.

Kilpailuun voi ilmoittaa vuoden 2016 aikana julkaistuja tai julkaistavia aikakauslehtiä sekä niiden sisältöjä.


Kilpailuun ilmoittautuminen päättynyt.

Tervetuloa osallistumaan Aikakauslehtikilpailu Editiin!

Kilpailuun ilmoittautuminen päättyy perjantaina 9.12.2016 klo 12.00 kaikkien muiden sarjojen paitsi Vuoden kansi -sarjan osalta. Kansikilpailun deadline on maanantai 9.1.2017 klo 12.00.  

Kirjaudu Editiin kilpailun tunnuksella.

Jos olet unohtanut tunnuksen, kysy Aikakausmediasta.

Aikakauskilpailu Editin sarjat 2016

Toimitukselliset sarjat

 • Vuoden yleisölehti
 • Vuoden ammatti- ja järjestölehti
 • Vuoden asiakaslehti
 • Vuoden paras ulkoasu
 • Vuoden digitaalinen ratkaisu aikakauslehdessä
 • Vuoden juttu yleisölehdessä
 • Vuoden juttu ammatti- ja järjestölehdessä
 • Vuoden juttu asiakaslehdessä
 • Vuoden aikakauslehtitoimittaja
 • Vuoden aikakauslehtikuvaaja
 • Vuoden aikakauslehtikansi, yleisöäänestys

Mainonnalliset sarjat

 • Vuoden aikakauslehtimainostaja
 • Vuoden aikakauslehtimainos

Säännöt 2016

Kilpailun järjestäjä

Aikakauslehtikilpailu Edit on Aikakausmedian (Aikakauslehtien Liitto ry) kilpailu jäsenistölle. Kilpailun tarkoituksena on palkita alan tekijöitä ja kannustaa kehittämään entistä parempia julkaisuja painettuna tai digitaalisena.

Kuka voi osallistua?

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Aikakausmedian jäsenten kustantamat ja jäsenyyskriteerit täyttävät lehdet sekä niiden tekijät (yleisölehdet, ammatti- ja järjestölehdet, asiakaslehdet). Kilpailu koskee myös näiden freelancetoimittajia, -kuvaajia ja graafisia suunnittelijoita.

Kilpailuaika

Kilpailuun voi ilmoittaa vuoden 2016 aikana julkaistuja tai julkaistavia aikakauslehtiä sekä niiden sisältöjä.

Tuomaristot

Aikakausmedia nimittää sarjoihin asiantuntijatuomaristot/ -tuomarit. Tuomaristo voi jättää jakamatta palkinnon sarjassa, johon ei ole tullut riittävästi ehdotuksia.

Tulosten julkistaminen

Aikakauslehtikilpailun tulokset julkistetaan Aikakausmedian Edit-gaalassa 23.3.2017. Sarjojen voittajat toimituksellisissa sarjoissa 1 - 10 saavat 1000 euron palkinnon.

Ilmoittautuminen

Aikakauslehtikilpailu Editissä palkittavaa voi ehdottaa kustantajan tai lehden edustaja, tekijä tai tiimi itse, kollega tai tuomariston edustaja. Samasta lehdestä voi useassa sarjassa kilpailuun ilmoittaa kolme ehdokasta/työtä. Palkittavaksi ehdotettava työ voi olla julkaistu printissä, diginä tai molemmissa (poikkeuksena Vuoden ulkoasu -sarja, Vuoden kansi -sarja sekä Vuoden aikakauslehtimainos -sarja).

Kilpailuun ilmoittajat vastaavat siitä, että Aikakausmedialla on oikeus käyttää kilpailuun lähetettyjä töitä omassa viestinnässään sekä mediakasvatuksessa.

Perusteltujen ehdotusten on oltava Aikakausmediassa viimeistään perjantai 9.12.2016 klo 12.00.

Poikkeuksena on sarja Vuoden aikakauslehtikansi, jossa kilpailuaika päättyy maanantaina 9.1.2017 klo 12.00

Kilpailusarjat ja arviointiperusteet

Vuoden lehdet

1. Vuoden yleisölehti

Aikakauslehti, joka on vuonna 2016 nostanut profiiliaan yleisölehtien joukossa tai on uusi, alalle uutta tuova tulokas. Lehden sisällössä ja ilmeessä on oivallisesti huomioitu kohderyhmän kiinnostuksen kohteet. 

2. Vuoden ammatti- ja järjestölehti

Aikakauslehti, joka on vuonna 2016 nostanut profiiliaan ammattilehtien joukossa. Lehti on asiantuntevuudellaan ja kiinnostavuudellaan jäsenyhteisönsä tärkeä viestintäkanava sekä heijastaa tekijöidensä ja lukijoidensa arvoja. Lehden visuaalisuus viestii lehden sisältöä.

3.  Vuoden asiakaslehti

Aikakauslehti, joka on vuonna 2016 nostanut profiiliaan asiakaslehtien joukossa . Lehti voi antaa uutta merkitystä asiakkuudelle ja pitää lukijan mukana alansa trendeistä tai se on asiantuntevana ja kiinnostavana jäsenyhteisönsä tärkeä viestintäkanava, joka heijastaa tekijöidensä ja lukijoidensa arvoja. Lehti puhuttelee lukijoitaan myös ulkoasulla. Se voi olla myös alalle uutta tuova tulokas. 

4. Vuoden paras ulkoasu

Aikakauslehti, joka on luonut uutta visuaalista journalismia. Lehden ulkoasu ja sisältö ovat linjassa keskenään. Tuomaroinnissa otetaan huomioon myös omaperäiset ratkaisut. Sarjassa voidaan palkita uusi lanseeraus, onnistunut ulkoasun uudistus tai lehti, joka on ulkoasultaan erinomainen taidonnäyte numerosta toiseen.

5. Vuoden digitaalinen ratkaisu

Vuonna 2016 lanseerattu ratkaisu, joka voi liittyä esimerkiksi brändin laajennukseen, painetun tai digitaalisen lehden toteutukseen, markkinointiin, mainontaan, lukijayhteisöjen rakentamiseen tai lukijasuhteen kehittämiseen. Sarjaan voi ilmoittaa samasta lehdestä kolme eri digitaalista ratkaisua.

Vuoden jutut

6. Juttu yleisölehdessä

7. Juttu ammatti- ja järjestölehdessä

8. Juttu asiakaslehdessä

Vuoden juttu on kokonaisuutena taidonnäyte ammattilaisten yhteistyöstä. Onnistunut juttu on eri tekijöiden suorituksia, synergiaa ja ongelmanratkaisukykyä parhaimmillaan ja enemmän kuin osiensa summa. Jutun tekemisessä on voinut olla mukana myös freelancereita.

9. Vuoden toimittaja

Vuoden toimittaja on omaperäinen kirjoittaja, joka osaa kirjoittaa erilaisista aiheista.  Hän nostaa jutuillaan esiin lukijoita koskettavia, tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita.  Tarvittaessa hän jäsentää asian perustellusti ja osaa hyödyntää taustatietoja. Tekstit eivät jätä lukijaa kylmäksi. Toimittaja tekee työtään toimivassa vuorovaikutuksessa kollegoiden sekä lehden lukijoiden kanssa.  Kilpailuehdotukseen on liitettävä kaksi julkaistua tekstiä kilpailuun ilmoitetulta toimittajalta.

10. Vuoden aikakauslehtikuvaaja

Sarjassa arvioidaan kuvaajan kyky pysäyttää lukija ja välittää jutun aiheena olevaa tarinaa sekä nostaa jutun ydinviestiä ja kiinnostavuutta kuvan/kuvasarjan avulla. Lähetä kilpailuun kaksi originaalikuva tai kuvasarjaa, joita on käytetty  aikakauslehdessä vuoden 2016 aikana. Samasta lehdestä voi ilmoittaa kolmen eri kuvaajan ottamat kuvat/kuvasarjat. Myös freelancekuvaajien ottamat ja lehdessä julkaistut kuvat voi ilmoittaa kilpailuun.

11. Vuoden kansi

Yleisöäänestys jäsenlehtien kansista Aikakausmedian nettisivulla. Jokainen jäsenlehti voi ilmoittaa kilpailuun lehdestään yhden parhaaksi katsomansa kannen vuodelta 2016. Yleisöäänestyksessä helmikuussa 2017 ovat mukana esituomariston valitsemat 20 kantta kilpailuun ilmoitetuista kansista.

12. Vuoden aikakauslehtimainostaja

Aikakausmedian Mediamyyntiryhmä päättää vuoden 2016 aikakauslehtimainostajan palkitsemisperusteista sekä valitsee voittajan.

13. Vuoden aikakauslehtimainos

Asiantuntijatuomaristo valitsee vuoden aikakauslehtimainoksen, jonka luovassa ratkaisussa on parhaiten otettu huomioon aikakauslehtimedian erikoispiirteet. Kilpailussa ovat ehdokkaina muun muassa kaikki Kuukauden aikkarimainos -kisan ehdokkaat vuonna 2016.