Aikakauslehtikilpailu Edit 2017

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Aikakausmedian jäsenten kustantamat ja julkaisemat sekä jäsenyyskriteerit täyttävät lehdet ja niiden tekijät (yleisölehdet, ammatti- ja järjestölehdet, asiakaslehdet). Kilpailu koskee myös näiden freelancetoimittajia, -kuvaajia ja graafisia suunnittelijoita.

Kilpailuun voi ilmoittaa vuoden 2017 aikana julkaistuja tai julkaistavia aikakauslehtiä sekä niiden sisältöjä.


Kilpailusivusto avataan 1.11.2017.

Tervetuloa osallistumaan Aikakauslehtikilpailu Editiin!

Kilpailuun ilmoittautuminen päättyy maanantaina 11.12.2017 klo 12.00 kaikkien muiden sarjojen paitsi Vuoden kansi -sarjan osalta. Kansikilpailun deadline on tiistaina 9.1.2018 klo 12.00.  

Kirjaudu Editiin kilpailun tunnuksella.

Jos olet unohtanut tunnuksen, kysy Aikakausmediasta.

Aikakauslehtikilpailu Editin sarjat 2017

Toimitukselliset sarjat

 • Vuoden yleisölehti
 • Vuoden ammatti- ja järjestölehti
 • Vuoden asiakaslehti
 • Vuoden paras ulkoasu
 • Vuoden juttu yleisölehdessä
  a) Feature-juttu
  b) Lifestyle-juttu
 • Vuoden juttu ammatti- ja järjestölehdessä
 • Vuoden juttu asiakaslehdessä
 • Vuoden aikakauslehtitoimittaja
 • Vuoden aikakauslehtikuva
  a) Henkilökuva
  b) Lifestyle-kuva
  c) Kuvareportaasi
 • Vuoden aikakauslehtikansi, yleisöäänestys

Mainonnalliset sarjat

 • Vuoden aikakauslehtimainostaja
 • Vuoden aikakauslehtimainos

Säännöt 2017

Kilpailun järjestäjä

Aikakauslehtikilpailu Edit on Aikakausmedian (Aikakauslehtien liitto ry.) kilpailu jäsenistölle. Kilpailun toimituksellisissa sarjoissa tarkoituksena on palkita alan tekijöitä ja kannustaa kehittämään entistä parempia julkaisuja painettuna tai digitaalisena. Mainonnallisissa sarjoissa palkitaan aikakausmedioissa julkaistuja mainoksia ja mainostajia, jotka ovat hyödyntäneet aikakausmedioiden laadukkaita mediaympäristöjä.

 

Kuka voi osallistua?

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Aikakausmedian jäsenten kustantamat ja jäsenyyskriteerit täyttävät lehdet sekä niiden tekijät (yleisölehdet, ammatti- ja järjestölehdet, asiakaslehdet). Kilpailu koskee myös näiden freelancetoimittajia, -kuvaajia ja graafisia suunnittelijoita.

Kilpailuaika

Kilpailuun voi ilmoittaa vuoden 2017 aikana julkaistuja tai julkaistavia aikakausmedioita sekä niiden sisältöjä.

Tuomaristot

Aikakausmedia nimittää sarjoihin asiantuntijatuomaristot/ -tuomarit. Tuomaristo voi jättää jakamatta palkinnon sarjassa, johon ei ole tullut riittävästi ehdotuksia.

Tulosten julkistaminen

Aikakauslehtikilpailun tulokset julkistetaan Aikakausmedian Editgaalassa 15.3.2018. Sarjojen voittajat toimituksellisissa sarjoissa 1 – 12 saavat 1 000 euron palkinnon.

Ilmoittautuminen

Aikakauslehtikilpailu Editissä palkittavaa voi ehdottaa kustantajan tai lehden edustaja, tekijä tai tiimi itse, kollega tai tuomariston edustaja.

Osassa sarjoista kilpailuun voi ilmoittaa useamman kuin yhden ehdokkaan/työn.

Palkittavaksi ehdotettava työ voi olla julkaistu printissä, diginä tai molemmissa (poikkeuksena Vuoden kansi -sarja sekä Vuoden aikakauslehtimainos -sarja).

Kilpailuun ilmoittajat vastaavat siitä, että Aikakausmedialla on oikeus käyttää kilpailuun lähetettyjä töitä omassa viestinnässään sekä mediakasvatuksessa.

Perusteltujen ehdotusten on oltava Aikakausmediassa viimeistään maanantaina 11.12.2017 klo 12.00. Poikkeuksena on sarja Vuoden aikakauslehtikansi, jossa kilpailuaika päättyy tiistaina 9.1.2018 klo 12.00.

Kilpailuun ilmoittaudutaan sivustolla www.editkilpailu.fi (kirjautumiseen tarvitaan tunnus).

 

Kilpailusarjat ja arviointiperusteet

Vuoden lehdet

1. Vuoden yleisölehti

Aikakauslehti, joka on ammattitaidolla ja laadukkaasti toteutettu kokonaisuus yleisölehtien joukossa. Lehden sisällössä ja ilmeessä on oivallisesti huomioitu kohderyhmän kiinnostuksen kohteet. Vuoden lehti on brändi, joka on eri kanaviin tehtävien ja kuhunkin kanavaan parhaiten sopivien sisältöjen kokonaisuus.

2. Vuoden ammatti- ja järjestölehti

Aikakauslehti, joka on ammattitaidolla ja laadukkaasti toteutettu kokonaisuus lehtiryhmässään, ja se on tuonut jotain uutta ammatti- ja järjestölehtiin. Lehti on asiantuntevuudellaan ja kiinnostavuudellaan jäsenyhteisönsä tärkeä viestintäkanava sekä heijastaa tekijöidensä ja lukijoidensa arvoja. Lehden visuaalisuus viestii lehden sisältöä, jota on mahdollisuuksien mukaan jaettu monilla eri kanavilla.  

3.  Vuoden asiakaslehti

Aikakauslehti, joka on ammattitaidolla ja laadukkaasti toteutettu kokonaisuus, joka on tuonut jotain uutta tähän lehtiryhmään. Lehti vahvistaa asiakkuutta ja pitää lukijan mukana alansa trendeissä sekä lisää yritysmielikuvan tunnettuutta. Aikakausmediana lehti puhuttelee lukijoitaan myös ulkoasulla. Vuoden asiakaslehti hyödyntää monipuolisesti monikanavaisuutta sisällön jakamisessa.  

4. Vuoden paras ulkoasu

Aikakauslehti, joka luo visuaalista journalismia. Julkaisun ulkoasu vahvistaa mielikuvaa julkaisun sisällöstä. Sen sommittelu, typografia ja kuvankäyttö on vahvaa ja oivaltavaa. Sarjassa palkitaan aikakauslehti, joka on painetulta ja/tai digitaaliselta ulkoasultaan erinomainen taidonnäyte.

Vuoden jutut

Vuoden juttu on kokonaisuutena taidonnäyte ammattilaisten yhteistyöstä. Onnistunut juttu on eri tekijöiden suorituksia, synergiaa ja ongelmanratkaisukykyä parhaimmillaan ja enemmän kuin osiensa summa. Jutun tekemisessä on voinut olla mukana myös freelancereita. Samasta lehdestä kilpailuun voi lähettää kaksi juttua.

Juttu yleisölehdessä
5. Feature-juttu
6. Lifestyle-juttu

7. Juttu ammatti- ja järjestölehdessä

8. Juttu asiakaslehdessä

 

9. Vuoden toimittaja

Vuoden toimittaja pystyy journalistisilla taidoillaan kirjoittamaan lukijoita koskettavista, tärkeistä, ajankohtaisista tai uusista aiheista. Toimittaja jäsentää sisällön perustellusti ja hyödyntää tarvittavia taustatietoja. Tekstit eivät jätä lukijaa kylmäksi. Toimittaja tekee työtään toimivassa vuorovaikutuksessa kollegoiden sekä lehden lukijoiden kanssa. Tekstit toimivat kaikissa kanavissa.
Kilpailuehdotukseen on liitettävä toimittajan kaksi erilaista aikakausmediassa vuonna 2017 julkaistua tekstiä. Sarjaan voi ilmoittaa samasta lehdestä kolmen eri toimittajan kaksi erilaista tekstiä.

Vuoden aikakauslehtikuva

Sarjassa arvioidaan kuvan kyky pysäyttää aikakauslehden lukija ja kertoa tarinaan vielä jotain lisää.
Lähetä kilpailuun originaalikuva, jota on käytetty aikakausmediassa vuoden 2017 aikana. Samasta lehdestä voi ilmoittaa yhteensä kolme eri kuvaa/kuvareportaasia. Myös freelancereiden ottamat kuvat voi ilmoittaa kilpailuun.  

10.    Henkilökuva
11.    Lifestylekuva
12.    Kuvareportaasi

13. Vuoden kansi

Yleisöäänestys jäsenlehtien kansista Aikakausmedian nettisivulla. Jokainen jäsenlehti voi ilmoittaa kilpailuun lehdestään yhden parhaaksi katsomansa kannen vuodelta 2016. Yleisöäänestyksessä helmikuussa 2017 ovat mukana esituomariston valitsemat 20 kantta kilpailuun ilmoitetuista kansista.

14. Vuoden aikakauslehtimainostaja

Aikakausmedian Mediamyyntiryhmä päättää vuoden 2016 aikakauslehtimainostajan palkitsemisperusteista sekä valitsee voittajan.

15. Vuoden aikakauslehtimainos

Asiantuntijatuomaristo valitsee vuoden aikakauslehtimainoksen, jonka luovassa ratkaisussa on parhaiten otettu huomioon aikakauslehtimedian erikoispiirteet. Kilpailussa ovat ehdokkaina muun muassa kaikki Kuukauden aikkarimainos -kisan ehdokkaat vuonna 2016.