Ilmoittautuminen kilpailuun, säännöt ja arviointiperusteet

Ilmoittautumiset kaikkiin sarjoihin päättyi perjantaina 7.1.2022 klo 16.00.

Kilpailun toimituksellisiin sarjoihin voivat osallistua kaikki Aikakausmedian jäsenten kustantamat ja jäsenyyskriteerit täyttävät aikakausmediat (yleisölle, ammatti- ja järjestöryhmille, asiakkaille) sekä niiden tekijät. Kilpailu koskee myös näiden freelancetoimittajia, -kuvaajia ja graafisia suunnittelijoita, jotka kilpailuun ilmoittaa ao. aikakausmedia. 

Kilpailuun voi ilmoittaa vuoden 2021 aikana julkaistuja tai julkaistavia aikakausmedioita sekä niiden sisältöjä.

Ilmoittamiseen tarvitaan tunnus, joka lähetetään jäsenkustantajien ja -julkaisijoiden aikakausmedioiden tekijöille.

Ilmoittautuminen PÄÄTTYI 7.1. KLO 16

Mikäli ehdotus palkittavasta tai osa siitä on jo ollut mukana aikaisempien vuosien Editkilpailussa, ehdotus hylätään.

(Toimitukselliset sarjat on tarkoitettu vain Aikakausmedian jäsenille – pyydä kirjautumistunnus tarvittaessa Aikakausmediasta)

Lue huomioitavista asioista ilmoittautumisen yhteydessä.

Editkilpailun markkinoinnillissa sarjoissa voi  ilmoittaa ehdokkaita palkittavaksi kahdessa kolmesta markkinoinnillisesta sarjasta.

Vuoden aikakausmediakampanja -sarjassa palkitaan vuonna 2021 julkaistu kampanja, joka on toteutettu yhdessä tai useammassa aikakausmedian kanavassa (printti, digi, some, tapahtumat, vaikuttajamarkkinointi jne.). Tuomaristo kiinnittää valinnassaan huomiota kampanjan tuloksellisuuteen, oivaltavuuteen ja toimivuuteen. 

Vuoden aikakauslehtimainos -sarjassa palkitaan mainos tai mainossarja, jonka luovassa ratkaisussa on oivaltavuutta ja joka toimii aikakauslehtiympäristössä. Kilpailuun voi ilmoittaa mukaan toteutuksen, joka on ilmestynyt jossakin Aikakausmedian jäsenen aikakauslehdessä kilpailuvuoden aikana. Tähän sarjaan voi ilmoittaa myös erikoisratkaisun.

Editkilpailun markkinoinnilliset sarjat ovat avoimia kaikille.

Ilmoittautuminen PÄÄTTYI 7.1. KLO 16

Lue myös: vinkit markkinoinnillisiin sarjoihin osallistujalle sekä vastaukset markkinoinnillisten sarjojen usein kysyttyihin kysymyksiin.

Editkilpailun sarjat 2021

Toimitukselliset sarjat 2021

Vuoden aikakausmedia
a) Vuoden yleisömedia
b) Vuoden ammatti- ja järjestömedia
c) Vuoden asiakasmedia

Vuoden juttu yleisömediassa
a) Feature-juttu
b) Lifestyle-juttu (ruoka-, sisustus-, muoti-, kauneus- tms. juttu)

Vuoden juttu ammatti- ja järjestömediassa

Vuoden juttu asiakasmediassa

Vuoden toimittaja aikakausmediassa

Vuoden uudistaja aikakausmediassa

Vuoden kuva aikakausmediassa
a) Henkilökuva
b) Lifestyle-kuva/sarja (ruoka-, muoti-, sisustus-, kauneus- tms. kuvat) 
c) Kuvareportaasi

Vuoden aikakauslehtikansi, yleisöäänestys

Vuoden irtonumerokansi

Markkinoinnilliset sarjat 2021

  •  Vuoden aikakausmediamainostaja

  •  Vuoden aikakauslehtimainos

  •  Vuoden aikakausmediakampanja

Säännöt 2021

Kilpailun järjestäjä

Aikakausmedian ry:n Editkilpailu on tarkoitettu jäsenkustantajien ja -julkaisijoiden aikakausmedioille. Kilpailun toimituksellisissa sarjoissa palkitaan alan medioita ja tekijöitä sekä kannustetaan kehittämään entistä paremmin kohderyhmät huomioivaa sisältöä. Markkinoinnillisissa sarjoissa palkitaan aikakausmedioissa julkaistuja mainoksia sekä mainostajia, jotka ovat taidokkaasti hyödyntäneet aikakausmedioiden mediaympäristöjä

 Kilpailun toimituksellisiin sarjoihin voivat osallistua kaikki Aikakausmedian jäsenten kustantamat ja jäsenyyskriteerit täyttävät aikakausmediat (yleisölle, ammatti- ja järjestöryhmille, asiakkaille) sekä niiden tekijät. Kilpailu koskee myös näiden freelancetoimittajia, -kuvaajia ja graafisia suunnittelijoita, jotka kilpailuun ilmoittaa ao. aikakausmedia.

Kilpailuaika

Kilpailuun voi ilmoittaa vuoden 2021 aikana julkaistuja tai julkaistavia aikakausmedioita sekä niiden tekijöitä ja niihin tehtyjä sisältöjä.

Tuomaristot

Aikakausmedia nimittää sarjoihin asiantuntijatuomarit/ -tuomaristot. Tuomaristo voi jättää jakamatta palkinnon sarjassa, johon ei ole tullut riittävästi ehdotuksia.

Editkilpailussa voidaan jakaa myös erityispalkintoja.

Tulosten julkistaminen

Kilpailun tulokset julkistetaan 24.3.2022. Sarjojen voittajat toimituksellisissa sarjoissa
2 000 euron palkinnon.

Ilmoittautuminen

Editkilpailussa palkittavaa voi ehdottaa kustantajan, julkaisijan tai toimituksen edustaja, tekijä tai tiimi, kollega tai tuomariston edustaja.

Osassa sarjoista kilpailuun voi ilmoittaa useamman kuin yhden ehdokkaan/työn.

Palkittavaksi ehdotettava työ voi olla julkaistu printissä, diginä tai molemmissa (poikkeuksena Vuoden kansi -sarjat sekä Vuoden aikakauslehtimainos -sarja).

Kilpailuun ilmoittajat vastaavat siitä, että Aikakausmedialla on oikeus käyttää kilpailuun lähetettyjä töitä omassa viestinnässään sekä mediakasvatuksessa.

Perusteltujen ehdotusten on oltava Aikakausmediassa viimeistään perjantaina 7.1.2022 klo 16.00.
Kilpailuun ilmoittaudutaan kilpailusivustolla marraskuun alusta alkaen.

Tunnus toimituksellisten sarjojen kirjautumiseen ilmoitetaan jäsenistölle erikseen.
Kahteen markkinoinnilliseen sarjaan ilmoittautuminen ei vaadi tunnuksia.

Huom. Ilmoittautumisen yhteydessä on vielä erikseen ohjeita kunkin sarjan osalta.

Kilpailusarjat ja arviointiperusteet 2021

Vuoden aikakausmediat

1. Vuoden yleisömedia

Aikakausmedia, joka on ammattitaidolla ja laadukkaasti toteutettu kokonaisuus. Sisällössä ja ilmeessä on oivallisesti huomioitu kohderyhmän kiinnostuksen kohteet. Vuoden yleisömedia on brändi, joka on eri kanaviin tehtävien ja kuhunkin kanavaan parhaiten sopivien sisältöjen kokonaisuus. Sarjaan osallistuminen edellyttää, että aikakausmedialla on käytössään sekä painettu että digitaalinen kanava. Arvioinnissa huomioidaan innovatiivisuus sekä journalistiset ansiot. Ilmoittautumisen yhteydessä on vastattava yleisömedian brändiä, ulkoasua ja menestymistä koskeviin kysymyksiin

2. Vuoden ammatti- tai järjestömedia

Aikakausmedia, joka on ammattitaidolla ja laadukkaasti toteutettu kokonaisuus ja joka pystyy palvelemaan jäseniään asiantuntevuudellaan ja kiinnostavuudellaan. Se on jäsenyhteisönsä tärkeä viestintäkanava sekä heijastaa tekijöidensä ja lukijoidensa arvoja. Visuaalisuus viestii median sisältöä, jota on mahdollisuuksien mukaan jaettu eri kanavilla. Arvioinnissa huomioidaan innovatiivisuus sekä journalistiset ansiot. Ilmoittautumisen yhteydessä on vastattava median brändiä, ulkoasua ja menestymistä koskeviin kysymyksiin.

3. Vuoden asiakasmedia

Aikakausmedia, joka on ammattitaidolla ja laadukkaasti toteutettu kokonaisuus, ja joka on tuonut jotain uutta tähän lehtiryhmään. Media vahvistaa asiakastyytyväisyyttä ja pitää lukijan mukana alansa trendeissä sekä lisää yrityksen tunnettuutta. Vuoden asiakasmedia hyödyntää monipuolisesti monikanavaisuutta sisällön jakamisessa. Arvioinnissa huomioidaan innovatiivisuus sekä journalistiset ansiot. Ilmoittautumisen yhteydessä on vastattava median brändiä, ulkoasua ja menestymistä koskeviin kysymyksiin.

Vuoden jutut aikakausmedioissa

Vuoden juttu on kokonaisuutena taidonnäyte ammattilaisten yhteistyöstä. Onnistunut juttu on eri tekijöiden suorituksia, synergiaa ja ongelmanratkaisukykyä parhaimmillaan ja enemmän kuin osiensa summa. Jutun tekemisessä on voinut olla mukana myös freelancereita. Lehti voi osallistua kahdella vuoden 2021 aikana julkaistulla jutulla.

Juttu yleisömediassa
4. Feature-juttu
5. Lifestyle-juttu (ruoka-, sisustus-, muoti-, kauneus- tms. juttu)

6. Juttu ammatti- ja järjestömediassa

7. Juttu asiakasmediassa

8. Vuoden toimittaja aikakausmediassa

Toimittaja kirjoittaa lukijoita koskettavista, tärkeistä, ajankohtaisista tai uusista aiheista. Palkituksi voi tulla myös toimittaja, jonka jutut ovat herättäneet paljon keskustelua. Toimittaja jäsentää sisällön perustellusti ja hyödyntää tarvittavia taustatietoja, eivätkä hänen luomansa sisällöt jätä lukijaa kylmäksi. Toimittaja tekee työtään toimivassa vuorovaikutuksessa kollegoiden sekä lukijoiden kanssa. Sisällöt toimivat kaikissa kanavissa.

Kilpailuehdotukseen on liitettävä toimittajan kaksi erilaista aikakausmediassa vuonna 2021 julkaistua tekstiä (pelkkä teksti). Sarjaan voi ilmoittaa samasta lehdestä kolme eri toimittajaa.

 

9. Vuoden uudistaja aikakausmediassa

Vuoden uudistaja on työlleen omistautunut ja idearikas aikakausmedian taustavaikuttaja. Hän on erinomainen tiimipelaaja, joka osaa arvostaa kaikkien työpanosta, hallitsee sekä pyrkii kehittämään omaa osaamistaan. Vuoden uudistaja on esimerkiksi auttanut saavuttamaan kaupallista menestystä, tuonut medialleen tunnettuutta tai on työssään esimerkkinä kollegoille ja alan uusille tekijöille.

Vuoden kuva aikakausmediassa

Sarjassa arvioidaan kuvan kyky pysäyttää aikakauslehden lukija ja kertoa tarinaan vielä jotain lisää.
Lähetä kilpailuun originaalikuva/-kuvasarja, jota on käytetty aikakausmediassa vuoden 2021 aikana. Samasta lehdestä voi ilmoittaa yhteensä kolme eri kuvaa/kuvareportaasia. Myös freelancereiden lehdelle ottamat kuvat voi ilmoittaa kilpailuun.

10. Henkilökuva
11. Lifestyle-kuva/sarja (ruoka-, muoti-, sisustus-, kauneus- tms. kuvat)
12. Kuvareportaasi

13. Vuoden aikakauslehtikansi, yleisöäänestys

Yleisöäänestys jäsenlehtien kansista Aikakausmedian nettisivulla. Jokainen jäsenlehti voi ilmoittaa kilpailuun lehdestään yhden parhaaksi katsomansa kannen vuodelta 2021. Yleisöäänestyksessä helmikuussa 2022 ovat mukana esituomariston valitsemat 20 kantta kilpailuun ilmoitetuista kansista.

14. Vuoden irtonumerokansi

Kilpailusarjaan voi ilmoittaa Lehtipisteen irtonumeromyynnissä olleen lehden kannen, jonka on vuonna 2021 ollut kaupallinen menestys. Voittajan valinnassa kiinnitetään huomiota myös kannen visuaalisuuteen sekä kohderyhmää puhuttelevaan otsikointiin.

Lehti saa lähettää saman kannen ehdokkaaksi myös yleisöäänestykseen


Markkinoinnilliset sarjat

15. Vuoden aikakausmediamainostaja

Aikakausmedian Mediamyyntiryhmä valitsee vuoden 2021 aikakausmediamainostajan. Sarjassa kiinnitetään erityistä huomiota mainospanostuksiin sekä aikakausmedioiden monipuoliseen hyödyntämiseen osana markkinoinnin kokonaisuutta.

16. Vuoden aikakauslehtimainos

Asiantuntijatuomaristo valitsee vuoden aikakauslehtimainoksen tai mainossarjan, jonka luovassa ratkaisussa on oivaltavuutta ja joka toimii aikakauslehtiympäristössä.

Kilpailuun voi ilmoittaa mukaan mainoksen tai mainossarjan, joka on ilmestynyt jossakin Aikakausmedian jäsenen aikakauslehdessä kilpailuvuoden aikana. Sarjaan voi ilmoittaa myös erikoisratkaisun.

Erikseen ilmoitettujen mainosten lisäksi kilpailussa ovat mukana kaikki Kuukauden aikkarimainos -kisan ehdokkaat sekä Aikakausmedia ADS:n kautta vuonna 2021 välitetyt mainokset. Aikakausmedian esiraadilla on mahdollisuus valita mukaan Aikakausmedian jäsenten lehdissä ilmestyneitä mainoksia harkintansa mukaan.

17. Vuoden aikakausmediakampanja

Sarjassa palkitaan vuonna 2021 aikakausmediassa toteutettu kampanja. Palkittava kampanja voi olla toteutettu yhdessä tai useammassa aikakausmedian kanavassa (printti, digi, some, tapahtumat, vaikuttajamarkkinointi jne.). Tuomaristo kiinnittää valinnassaan huomiota kampanjan tuloksellisuuteen, oivaltavuuteen ja kampanjan toimivuuteen.