Sarjat, säännöt ja ilmoittautuminen

Aikakausmedian vuosittaisessa Editkilpailussa palkitaan aikakausmedia-alan parhaita osaajia ja toteutuksia toimituksellisissa ja markkinoinnillisissa sarjoissa. Kilpailun tarkoituksena on nostaa esiin alan monipuolisia onnistumisia ja kannustaa kehittämään entistä laadukkaampaa aikakausmediajournalismia ja -mainontaa sekä liiketoiminnallisia ratkaisuja. Vuonna 2023 jaetaan palkintoja 12 toimituksellisessa ja kolmessa markkinoinnillisessa sarjassa. 

Kilpailun aikataulu:

Tammikuu 2023 | Ilmoittautuminen päättyi 31.1.2023
Helmi–maaliskuu 2023 | Tuomaristot valitsevat voittajat
Maaliskuu 2023 | Yleisöäänestys Vuoden aikakauslehtikannesta
Huhtikuu 2023 | Shortlistat julkistetaan
Toukokuu 2023 | Edit-palkinnot jaetaan ja voittajat julkistetaan Editgaalassa 25.5.2023

Kilpailusarjat 2022

 Alla on esitelty Editkilpailun sarjat arviointiperusteineen.  Uusia sarjoja vuoden 2022 kilpailussa ovat Vuoden valokuvaaja, Vuoden aikakausmediajuttu, Vuoden ulkoasu, Vuoden video tai audio sekä Erikois-Edit. Kilpailun toimituksellisiin sarjoihin (1–11) voivat osallistua Aikakausmedia ry:n jäsenten mediat ja niiden tekijät. Erikois-Edit (12) ja markkinoinnilliset sarjat (14–15) ovat avoimia kaikille. Tarkemmat säännöt näet sivun lopusta.

Kilpailuun ilmoittautuminen päättyi 31.1.2023 klo 16.00. 


1. Vuoden yleisömedia 

Vuoden yleisömedia -sarjassa palkitaan aikakausmedia, joka on ammattitaidolla toteutettu laadukas kokonaisuus, joka palvelee yleisöään juuri sille sopivissa kanavissa. Sen sisällössä on huomioitu kohderyhmän kiinnostuksen kohteet ja mieltymykset monella tasolla: sisällöissä, visuaalisuudessa ja arvomaailmassa. Koko mediabrändi huokuu syvällistä ymmärrystä yleisön tarpeista. Arvioinnissa huomioidaan laatu, innovatiivisuus sekä journalistiset ansiot kaikissa lehden kanavissa. Kaupallinen ja muu menestys on tärkeä palkitsemiskriteeri. Mikäli lehti ilmestyy painettuna, tuomaristolle on toimitettava 5 kappaletta lehden kahdesta eri numerosta vuodelta 2022 (yhteensä 2 x 5 lehteä = 10 lehteä). Toimitusohjeet löydät sivun ylälaidasta.

Yleisömedioilla tarkoitetaan sellaisia medioita, joita ostetaan tilaamalla tai irtonumeromyynnistä, eikä niitä pääsääntöisesti saada järjestön jäsenyyden tai asiakkuuden perusteella. Yleisömediat ovat laajasti kaikkien saatavilla.


2. Vuoden ammatti- ja järjestömedia

Vuoden ammatti- ja järjestömedia -sarjassa palkitaan aikakausmedia, joka palvelee jäsenyhteisöään juuri sille sopivissa kanavissa. Sen sisällössä on huomioitu kohderyhmän kiinnostuksen kohteet ja mieltymykset monella tasolla: sisällöissä, visuaalisuudessa ja arvomaailmassa. Media luo yhteisöllisyyden tunnetta, pitää lukijan ajan tasalla, nostaa esiin alalle tärkeitä asioita ja luo positiivista mielikuvaa julkaisijasta. Arvioinnissa huomioidaan julkaisun laatu, innovatiivisuus sekä journalistiset ansiot kaikissa lehden kanavissa. Mikäli lehti ilmestyy painettuna, tuomaristolle on toimitettava 5 kappaletta lehden kahdesta eri numerosta vuodelta 2022 (yhteensä 2 x 5 lehteä = 10 lehteä). Toimitusohjeet löydät sivun ylälaidasta.

Ammatti- ja järjestömedialla tarkoitetaan sellaisia journalistisia medioita, joiden taustalla on järjestö tai muu yhteisö. Lehti voi olla ammatti-, järjestö-, harraste- tai erikoismedia. Se voi olla joko jäsenyyden kautta saatava tai erikseen tilattava tuote.


3. Vuoden asiakasmedia

Vuoden asiakasmedia -sarjassa palkitaan aikakausmedia, joka palvelee julkaisijan asiakkaita juuri heille sopivissa kanavissa. Media vahvistaa asiakastyytyväisyyttä, lisää yrityksen tunnettuutta ja nostaa esiin yritykselle merkityksellisiä aiheita kiinnostavalla tavalla. Yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet ja lukijan palveleminen ovat erinomaisessa tasapainossa, ja media on lukijalleen tärkeä asiakasetu. Arvioinnissa huomioidaan julkaisun laatu, innovatiivisuus sekä journalistiset ansiot kaikissa lehden kanavissa. Mikäli lehti ilmestyy painettuna, tuomaristolle on toimitettava 5 kappaletta lehden kahdesta eri numerosta vuodelta 2022 (yhteensä 2 x 5 lehteä = 10 lehteä). Toimitusohjeet löydät sivun ylälaidasta


4. Vuoden aikakausmediatoimittaja

Vuoden aikakausmediatoimittaja kirjoittaa vetävästi, nostaa esiin lukijoille tärkeitä aiheita ja löytää tuttuihinkin aiheisiin kiinnostavia näkökulmia. Hän jäsentää sisällön perustellusti ja tekee journalistiset ratkaisunsa lukijaa palvellen. Toimittaja tekee työtään toimivassa vuorovaikutuksessa kollegoiden kanssa. Kilpailuehdotukseen on liitettävä toimittajan kaksi erilaista aikakausmediassa vuonna 2022 julkaistua tekstiä.

Sarjaan voi ilmoittaa samasta mediasta enintään kolme eri toimittajaa. Ilmoittaja vastaa siitä, että lehti on tietoinen osallistumisesta.

Huomaathan, että tässä sarjassa palkitaan ensisijaisesti kirjoittavaa toimittajaa. Mikäli jutut halutaan arvioitavaksi kokonaisuutena (teksti, taitto, valokuvat, audio tai video), kannattaa ilmoittaa ne Vuoden juttu -sarjaan. Myös video- tai audiototeutuksille on oma sarjansa.


5. Vuoden valokuvaaja aikakausmediassa 

Sarjassa arvioidaan kuvaajan kykyä pysäyttää aikakausmedian lukija jutun äärelle ja tuoda kerrottuun tarinaan vielä jotain lisää. Osallistumiseen vaaditaan kuvat kolmesta aikakausmediajutusta vuodelta 2022. Kuvien enimmäismäärä on yhteensä 25 kappaletta.

Sarjaan voi osallistua yhdessä tai useammassa aikakausmediassa julkaistuilla kuvilla. Kuvien on oltava julkaistu Aikakausmedian jäsenten kustantamissa tai julkaisemissa aikakausmedioissa. Kuvaaja voi olla joko lehden vakituinen työntekijä tai freelancer.


6. Vuoden uudistaja aikakausmediassa

Vuoden uudistaja on henkilö tai tiimi, joka on kilpailuvuonna tuonut jotain uutta ja raikasta edustamaansa aikakausmediaan. Uudistaja on auttanut mediaa saavuttamaan kaupallista menestystä, vienyt onnistuneesti läpi brändi- tai muun uudistuksen tai kehittänyt journalistisia tai liiketoiminnallisia prosesseja. Henkilö tai tiimi luo positiivista innostusta alalle ja on esimerkkinä uusille tekijöille.


7. Vuoden aikakausmediajuttu 

Vuoden juttu on kokonaisuutena taidonnäyte ammattilaisten yhteistyöstä ja edustaa aikakausmediajournalismia parhaimmillaan. Teksti, kuvat, printin taitto ja mahdolliset digitaaliset elementit muodostavat jutusta enemmän kuin osiensa summan ja kokonaisuus palvelee lukijaa erinomaisesti. Vuoden juttu on eri tekijöiden suorituksia, synergiaa ja ongelmanratkaisukykyä parhaimmillaan.

Media voi osallistua kahdella vuoden 2022 aikana julkaistulla jutulla. Ilmoittaja vastaa siitä, että lehti on tietoinen osallistumisesta.


8. Vuoden ulkoasu

Vuoden ulkoasu -sarjassa palkitaan aikakausmedian ilmettä kokonaisvaltaisesti kaikissa niissä kanavissa, joissa lehti ilmestyy. Onnistunut ulkoasu on tunnistettava kaikissa käytetyissä kanavissa, erottuu muista ja sopii juuri kyseiselle medialle. Taitto, typografia, väri- ja kuvamaailma ja muut visuaaliset valinnat tekevät aikakausmediasta miellyttävän käyttää. Mikäli lehti ilmestyy painettuna, tuomaristolle on toimitettava 5 kappaletta lehden kahdesta eri numerosta vuodelta 2022 (yhteensä 2 x 5 lehteä = 10 lehteä). Toimitusohjeet löydät sivun ylälaidasta.

9. Vuoden video tai audio aikakausmediassa 

Sarjassa palkitaan video- tai audiototeutus, joka osaltaan nostaa aikakausmedian profiilia, täydentää oivallisesti yksittäistä juttua tai tuo jotain uutta lehden sisältöihin. Palkittava toteutus tuo lisäarvoa olemassa olevalle yleisölle tai tavoittaa kokonaan uutta. Sarjaan voi ilmoittaa konsepteja (kuten luovat tavat käyttää ääntä tai videota juttujen yhteydessä), yksittäisiä toteutuksia tai laajempia sarjoja (kuten podcastit tai videosarjat). Toteutukset voivat olla julkaistu millä tahansa lehden digitaalisella alustalla tai lehden somekanavalla.

Yhdeltä aikakausmedialta voi ilmoittaa korkeintaan kolme ehdokasta. Ilmoittaja vastaa siitä, että lehti on tietoinen kilpailuun osallistumisesta.


10. Vuoden aikakauslehtikansi, yleisöäänestys

Vuoden aikakauslehtikannen valitsee suuri yleisö. Äänestys on käynnissä Editkilpailun sivustolla maaliskuun ajan. Esituomaristo valitsee äänestykseen 10 parasta kantta. Kriteerinä valinnassa on kannen visuaalisuus, kohderyhmää puhutteleva otsikointi ja kokonaisuuden houkuttelevuus.

Lehti voi ilmoittaa kilpailuun mukaan yhden kannen vuodelta 2022. Ilmoittaja vastaa siitä, että lehti on tietoinen kilpailuun osallistumisesta.


11. Vuoden irtonumero

Sarjassa palkitaan irtonumero, joka on ollut kaupallinen menestys. Voittajan valinnassa kiinnitetään huomiota myös kyseisen numeron kannen visuaalisuuteen, kohderyhmää puhuttelevaan otsikointiin ja kokonaisuuden houkuttelevuuteen. Lehden on oltava Lehtipisteen valikoimassa. Sarja toteutetaan yhteistyössä Lehtipisteen kanssa.

Lehti voi ilmoittaa kilpailuun mukaan yhden numeron vuodelta 2022. Ilmoittaja vastaa siitä, että lehti on tietoinen kilpailuun osallistumisesta.


12. Erikois-Edit

Erikois-Editillä palkitaan henkilö, yhteisö tai teko, joka on edistänyt sananvapautta, moniäänisyyttä tai demokratiaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Palkitsemisen peruste voi olla myös tärkeiden aiheiden nostaminen julkiseen keskusteluun tai journalismin, median tai lukutaidon kehittäminen.

Ehdokkaaksi voi ilmoittaa tahon, joka on esimerkiksi:

- vaikuttanut mediapolitiikkaan moniäänisyyttä edistävällä tavalla
- innostanut lapsia ja nuoria lukemaan
- kehittänyt aikakausmediajournalismia tai liiketoimintaa
- inspiroinut esimerkin avulla alalla työskenteleviä
- jakanut kokemustaan uusille tekijöille
- luonut rakentavaa dialogia erimielisten ihmisryhmien välille tai
- tehnyt pitkäjänteistä työtä sananvapauden tai demokratian puolesta.

Ehdokkaan ei tarvitse työskennellä aikakausmedia-alalla. Erikois-Editin saajaa voi ehdottaa kuka tahansa.


 

Markkinoinnilliset sarjat

13. Vuoden aikakausmediamainostaja

Aikakausmedian Mediamyyntiryhmä valitsee vuoden 2022 aikakausmediamainostajan. Sarjassa kiinnitetään erityistä huomiota mainospanostuksiin sekä aikakausmedioiden monipuoliseen hyödyntämiseen osana markkinoinnin kokonaisuutta.

Tähän sarjaan ei voi ilmoittautua.


14. Vuoden aikakauslehtimainos

Sarjassa palkitaan mainos tai mainossarja, jonka luova ratkaisu toimii visuaalisesti ja sisällöllisesti painetussa aikakauslehdessä. Toteutus pysäyttää lukijan ja kiteyttää mainostajan viestin muistettavalla tavalla. Mainos on julkaistu sille sopivissa aikakauslehdissä. Tähän sarjaan voi ilmoittaa myös erikoisratkaisun, joka hyödyntää aikakauslehden fyysisyyttä. Mikäli ilmoitat mukaan erikoisratkaisun, voit toimittaa tuomaristolle mainoksen myös painettuna (1–5 kpl). Toimitusohjeet löydät tämän sivun ylälaidasta. 

Mainoksen tai mainossarjan on oltava ilmestynyt jossakin suomalaisessa aikakauslehdessä kilpailuvuoden aikana. Kilpailussa ovat mukana lisäksi kaikki Kuukauden aikkarimainos -kisan ehdokkaat. 


15. Vuoden aikakausmediakampanja

Sarjassa palkitaan kampanja, joka on todistetusti onnistunut ja joka puhuttelee mainostajan kohderyhmää sille sopivalla tavalla ja sopivissa kanavissa. Kampanja voi olla suunnattu kuluttajille tai B2B-yleisölle. 

Kampanja voi hyödyntää yhtä tai useampaa aikakausmedian kanavaa, kuten printtiä, digiä, natiivimainontaa, videota, audiota, somea, tapahtumayhteistyötä tai vaikuttajamarkkinointia. Kampanjan ei tarvitse olla eksklusiivisesti aikakausmediassa toteutettu, mutta tuomaristo keskittyy arviossaan aikakausmediakanavien osuuteen.

Tärkeimmät palkitsemiskriteerit ovat kampanjan tulokset suhteessa mainostajan tavoitteisiin, oivaltavuus ja laadukas toteutus valituissa kanavissa. Onnistumisen mittarina voi käyttää esimerkiksi myynnillisiä tuloksia, mainosten huomioarvoa, kampanjalla tavoitetun yleisön määrää tai saavutettua muutosta brändimielikuvassa.

Mikäli kampanjaan liittyy fyysisiä materiaaleja, jotka haluat tuomariston arvioitavaksi, toimita ne Aikakausmediaan 31.1.2023 klo 16 mennessä (1–5 kpl). 

Säännöt

Kaikkia koskevat säännöt

Aikakausmedian vuosittaisessa Editkilpailussa palkitaan aikakausmedia-alan parhaita osaajia ja toteutuksia toimituksellisissa ja markkinoinnillisissa sarjoissa. Kilpailun tarkoituksena on nostaa esiin alan monipuolisia onnistumisia ja kannustaa kehittämään entistä laadukkaampaa aikakausmediajournalismia ja -mainontaa sekä liiketoiminnallisia ratkaisuja. Vuonna 2023 jaetaan palkintoja 15 eri sarjassa. 

Kilpailuun ilmoittaudutaan kilpailusivustolla joulukuun 2022 alusta alkaen. Ehdotusten on oltava Aikakausmediassa viimeistään tiistaina 31.1.2023 klo 16.00. Mikäli ehdotukseen liittyy fyysisiä materiaaleja, myös niiden on oltava toimitettu Aikakausmediaan tuolloin.

Osassa sarjoista kilpailuun voi ilmoittaa useamman kuin yhden ehdokkaan. Mikäli ilmoittautumisia lähetetään useampia kuin sarjassa sallittu määrä, ylimääräiset ehdokkaat hylätään. Ilmoittaja vastaa toimituksellisissa sarjoissa siitä, että media, jonka nimissä ilmoittautuminen tehdään, on tietoinen ilmoittautumisesta.  

Mikäli ehdotus palkittavasta työstä tai osa siitä on jo ollut mukana aikaisempien vuosien Editkilpailussa tai julkaistu ensimmäisen kerran ennen kilpailuvuotta, tuomaristo voi päättää ehdotuksen hylkäämisestä. Palkinto voidaan jättää jakamatta sarjassa, johon ei ole tullut riittävästi laadukkaita ehdotuksia. 

Kilpailun järjestäjä on Aikakausmedia ry, joka päättää kilpailun toteutustavasta ja säännöistä, vastaa ehdokkaiden esikarsinnasta sekä nimittää asiantuntijatuomaristot. Kilpailuun ehdokkaita ilmoittavat vastaavat siitä, että Aikakausmedialla on oikeus käyttää kilpailuun lähetettyjä töitä viestinnässä ja markkinoinnissa. Tulokset julkistetaan Editgaalassa 25.5.2023.

Kilpailuun osallistuminen on maksutonta. 

 

Joissain sarjoissa* edellytetään tai painettujen lehtien tai muun materiaalin toimittamista. Myös niiden on oltava perillä Aikakausmediassa 31.1.2023 klo 16.00 mennessä.

Toimitus postitse: Aikakausmedia, PL 185, 00131 Helsinki
Toimitus lähetillä: Aikakausmedia c/o Jumo, Pohjoinen Makasiinikatu 2, 00130 Helsinki (arkisin klo 8.00–16.00)

*) Lehtien toimittaminen on pakollista Vuoden media -sarjoissa ja Vuoden ulkoasu -sarjassa, mikäli lehti ilmestyy painettuna. Vuoden aikakauslehtimainos - ja Vuoden aikakausmediakampanja -sarjoissa fyysiset materiaalit voi toimittaa halutessaan.

 

Toimitukselliset sarjat

Toimituksellisiin sarjoihin voivat osallistua Aikakausmedian jäsenluetteloon merkityt aikakausmediat sekä niiden vakituiset ja freelancerinä työskentelevät tekijät. Erikois-Edit-sarja on avoin kaikille. 

Kilpailuun voi ilmoittaa vuoden 2022 aikana julkaistuja aikakausmedioita ja niiden sisältöjä sekä henkilöitä, jotka ovat työskennelleet aikakausmediassa/aikakausmedialle kilpailuvuonna. Osassa sarjoista kilpailuun voi ilmoittaa useamman kuin yhden ehdokkaan/työn.

Toimituksellisten sarjojen voittajat/voittajatiimit saavat 2 000 euron palkintosumman. Voittajatiimit päättävät summan jakamisesta itse. Yhteystiedot palkintosumman toimittamisesta varten on toimitettava kolmen kuukauden sisällä palkinnon julkistamisesta eli 25.8.2023 mennessä. 

Markkinoinnilliset sarjat

Markkinoinnillisista sarjoista Vuoden aikakauslehtimainos- ja Vuoden aikakausmediakampanja -sarjat ovat kaikille avoimia. Vuoden aikakausmediamainostajan valitsee Aikakausmedian Mediamyyntiryhmä. 

Markkinoinnillisten sarjojen mainosten ja kampanjoiden pitää olla vuoden 2022 aikana julkaistuja jossakin suomalaisessa aikakausmediassa. Ehdotuksia voivat tehdä mainostajan, mediatoimiston, mainostoimiston edustajat ja mahdolliset muut tuotantoon osallistuneet tahot.


Huom! Sarjoihin liittyy myös erillisiä ohjeita, jotka on kerrottu yllä olevissa arviointiperusteissa sekä ilmoittautumislomakkeella.

Lisätietoja Editkilpailusta saat Aikakausmedian markkinointipäällikkö Outi Itävuolta.